Maandelijks archief: juli 2012

Gezondheid en geluk bij ouderen

Martijn-Huisman-SOCweb

Na een reeks artikelen in dagbladen en populaire media over veroudering, verscheen op  3 juli “De ouderen komen!” in het veelgelezen gratis dagblad ‘Spits’. De strekking  was, dat we wel weten dat de vergrijzing eraan komt, maar niet wat dat op politiek of economisch gebied gaat betekenen voor Nederland. Dit lijkt een goed moment om enkele empirische feiten over gezondheid en geluk van ouderen over het voetlicht te brengen, want kennis is macht.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

De noodzaak van sociologie voor de beleidspraktijk

Ab-Klink-web

Interesse in de sociologie is het laatste decennium sterk toegenomen onder studenten en onderzoekers (Muis, Philipse, Ruiter, Tubergen 2011). De (beleids)praktijk blijft hierbij achter. Dit is onterecht. Juist de sociologie is in staat om inzicht te verschaffen in de grote maatschappelijke veranderingen die deze tijd kenmerken. Bovendien leent de sociologie zich uitstekend om de effecten van beleidshervormingen te onderzoeken.

Deze boodschap heeft aan belang gewonnen na het afsluiten van het lente-akkoord door vijf fracties in de Tweede Kamer in mei 2012. Dit akkoord heeft Nederland voor een behoorlijke afgang behoed. Het land dat met verve in Europa de 3%-norm als ondergrens van het financieringstekort verdedigde, ontsnapte ternauwernood zelf aan een gang naar het Brussels Canossa. Drie oppositiepartijen reikten op het laatste moment de hand en werkten binnen enkele dagen een akkoord uit waarin hervormingen en ombuigingen hand in hand gaan.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger

Griekenland na de verkiezingen

Na twee jaar keiharde bezuinigingen en massale protesten, kreeg de Griekse bevolking eindelijk twee keer de kans om haar mening uit te spreken. De uitspraak was duidelijk: de voormalige regeringspartijen PASOK (sociaaldemocraten) en Nieuwe Democratie (conservatieven), die de laatste 38 jaar de politieke macht hadden, leden zware verliezen. Terwijl ze meestal samen rond de 80% van de stemmen haalden, kwamen ze bij de verkiezingen van 6 mei maar op 33% en 17 juni 41%. De linkse partij SYRIZA, die tegen bezuinigingen is maar voor Europa, boekte forse winsten, samen met andere linkse en rechtse antibezuinigingspartijen. Omdat er geen regeringscoalitie kon worden gevormd, werden de verkiezingen op 17 juni herhaald. De conservatieven en SYRIZA zagen hun stemmen fors toenemen. Wel bleven de percentages van de conservatieven ver onder het niveau van de verkiezingen in 2009. Uiteindelijk is er een regeringscoalitie gevormd door de conservatieven, de sociaaldemocraten en een gematigde pro-Europese linkse partij.

Dimitris Pavlopoulos

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger