Maandelijks archief: september 2012

Drugsbeleid als zichzelf waarmakende voorspelling

Geert-de-VrieswebIn de jaren ’60 worstelde Nederland met het gebruik van marihuana, hasjiesj, LSD en andere psychotrope stoffen door jongeren. Het gebruik nam toe, er stonden strenge straffen op en de politie rekende menig jongmens in. Het bezorgde de politie en officieren van justitie handenvol werk. De gearresteerden bleken vaak vriendelijke jongens en meisjes uit keurige milieus. En wat deden ze eigenlijk voor kwaad? Een commissie onder leiding van de criminoloog Loek Hulsman boog zich over het probleem. De commissie adviseerde om het gebruik van milde, farmacologisch gezien vrij ongevaarlijke drugs als hasjiesj en marihuana toe te staan in plaats van te bestraffen. En zo heeft de regering-Den Uyl het in 1976 ook gedaan, in de vorm van gedoogbeleid. Het Nederlandse drugsbeleid is dus al bijna 40 jaar lang gebaseerd op het inzicht dat je jonge mensen beter niet tot gevaarlijke drugsgebruikers kunt bombarderen. ‘Deviant gedrag is gedrag dat mensen als deviant benoemen,’ had Howard S. Becker in 1963 geschreven (Outsiders: Studies in the sociology of deviance). De verrassende consequentie daarvan was dat je deviant gedrag kon voorkómen door het juist niet te etiketteren. Dat had Hulsman goed begrepen.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Het vergelijken van sociale netwerken

Cees_Elzinga_webVeel sociologisch onderzoek draait om sociale netwerken. Sociale netwerken bestaan uit relaties tussen actoren. Welke actoren precies bestudeerd worden en welke relaties relevant zijn hangt natuurlijk van het onderwerp en de vraagstelling af. Aan de afdeling Sociologie van de VU staat onder meer het onderzoek naar zorgnetwerken van ouderen en sociale bewegingen centraal.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De informatiesamenleving