Maandelijks archief: september 2013

Zijn we allemaal gek geworden?

opname/scan 2002

Geert de Vries

Gekte is meer bespreekbaar geworden en daarmee normaler. Gekte is ook behandelbaarder geworden. En net als met scheve tanden: wat gecorrigeerd kan worden moét gecorrigeerd worden. Hoge maatschappelijke eisen zadelen ons op met gevoelens van ontoereikendheid. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

2,23 miljoen voor onze hoogleraar Bert Klandermans!

Bert Klandermans heeft een ERC-Advanced Investigator Grant ontvangen voor een grootschalig onderzoek naar politieke participatie.

For English: press ‘lees verder’!

bert_klandermansIn het door de European Research Council gesubsidieerde onderzoek wordt de politieke participatie van burgers in vier jonge en vier oude democratieën vergeleken. Dat kan gaan om participatie in politieke partijen en/of protestbewegingen.

Bert Klandermans gaat ervan uit dat iedere inwoner zich vroeg of laat kan gaan interesseren in de politiek. Hij zoekt de reden daarvan in de wisselwerking tussen het individu, de politieke organisaties en de maatschappij. Wat zijn de motieven van de mensen om zich wel of juist niet in te laten met de politiek? Wanneer spreken politieke partijen en maatschappelijke bewegingen burgers aan? Welke kansen en beperkingen leggen overheden op? Klik op ‘lees verder’ voor een uitgebreide Engelstalige omschrijving van zijn project.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger