Statusverwerving en Sociale Mobiliteit in Suriname: onderzoek van een buitenpromovenda II

Foto Tamira_tcm30-108515

Al sinds 2009 zien we Tamira Sno een aantal maanden per jaar op onze afdeling rondlopen. Maar waar heeft ze zich precies mee beziggehouden in de afgelopen jaren? Zie hieronder een samenvatting.

Het doel van het project is het analyseren van patronen van sociale mobiliteit onder Surinamers in Suriname in de afgelopen 40 jaar en wel door statusverwerving op het gebied van onderwijs en beroep in relatie te brengen met sociale achtergrond, waarbij eerdere en later cohorten vergeleken worden.

Suriname vormt een unieke en belangrijke case voor het onderzoek naar sociale mobiliteit en wel om twee  redenen. Ten eerste is Suriname een etnisch gedifferentieerde samenleving waarin ogenschijnlijk geen scherpe sociale ongelijkheid heerst. Dit staat in contrast met andere etnisch gedifferentieerde samenlevingen (zoals Brazilië, India, Zuid-Afrika) waarin etnische groepen juist sterk gestratificeerd zijn, hetgeen leidt tot een geringe mate van sociale mobiliteit. De belangrijkste verklarende vraag in dit kader is waarom dit niet generaliseerbaar lijkt te zijn voor Suriname?

Een tweede belangrijke reden is dat Suriname, als gevolg van politieke en sociaal-economische ontwikkelingen in de periode 1960 tot en met de 90-er jaren te kampen heeft gehad met extreme golven van emigratie. Het land heeft een van ‘s werelds grootste populaties van in het buitenland wonenden (bijna 1/3 van alle Surinamers woont in het buitenland). De belangrijkste vragen die daarover in het project aan de orde komen gaan over de effecten van de emigratie op de beroepsstatusverwerving van degenen die zijn achtergebleven: wie hebben de vacante posities ingenomen en hoe heeft dit invloed gehad op de kwaliteiten van de beroepsbeoefenaren? Hoe hebben deze ontwikkelingen de sociale mobiliteit in zijn geheel beïnvloed?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een grootschalige, landelijke survey uitgevoerd onder circa 4.000 respondenten in Suriname.  Hierbij is informatie ingewonnen over hun beroeps- en migratiecarrière.

Het project staat onder begeleiding van prof. dr. Harry Ganzeboom, afdeling Sociologie, FSW, die als promotor optreedt en dr. John Schuster eveneens van eerdergenoemde afdeling, als co-promotor. In Suriname treedt prof. dr. Maarten Schalkwijk, directeur van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname  op als co-promotor.

Tamira Sno heeft Sociologie gestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij is als docent verbonden bij de Faculteit Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit, studierichtingen Sociologie en Public Administration.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s