Staken werkt aanstekelijk!

Staken werkAgnes NWOt aanstekelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld stakende mbo-docenten ook hbo-docenten tot staken aanzetten. De stakingen kunnen zelfs overslaan naar andere sectoren. Het risico hierop is zo’n twee weken tot een halfjaar na start van de staking het grootst. De piek van de kans op besmetting bevindt zich rondom een maand na de staking. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd onder leiding van (red: onze eigen!) NWO-onderzoeker Agnes Akkerman. De onderzoeksresultaten presenteert ze op 21 mei tijdens de eindconferentie van het NWO-onderzoeksprogramma Conflict en Veiligheid.

Bij bedrijfssectoren waartussen mensen vaker van baan wisselen, verdubbelt de kans dat een staking overslaat van de ene sector naar de andere. Dit geldt bijvoorbeeld voor de handel en de industrie. Dezelfde typen banen en het zichtbaar zijn van de andere sector voor de werknemers vormen volgens de onderzoekers daarvoor de verklaring. De besmettelijkheid van staken gaat ook op voor bedrijven uit dezelfde sector. Hoe meer werkdagen er verloren gaan vanwege een staking, hoe groter de kans op een staking bij een ander bedrijf uit diezelfde sector.

Belang van informatie voor de onderhandelaar

Vakbonden en werkgevers maken in hun onderhandelingen over cao’s vaak gebruik van informatie uit eerdere (on)succesvolle onderhandelingen en stakingen. De uitkomst van dergelijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld een 3% loonsverhoging) heeft opmerkelijk genoeg geen effect op de kans dat er binnen het bedrijf een staking uitbreekt. Werkgevers beschikken over het algemeen over meer informatie dan de vakbond. Wanneer beide partijen om tafel gaan, is er dus een ongelijke verdeling in de te benutten informatie. Het beschikken over relevante informatie over eerdere onderhandelingen door de vakbond, blijkt het onderhandelingsproces met de werkgever te vergemakkelijken. Daarom raden de onderzoekers werkgevers aan om open kaart richting de vakbond te spelen wat betreft de onderhandelings-manoeuvreerruimte.

Invloed van de vakbond, werkgever en collega’s

Werknemers die een afweging maken om wel of niet te staken, stellen zich pas open voor informatie van de baas tijdens het arbeidsconflict als hij of zij vertrouwd wordt. Vertrouwen in de vakbond is daarentegen niet relevant om de door de vakbond verstrekte informatie te benutten, maar identificeren met de bond des te meer: dit vergroot de stakingsbereidheid van werknemers. Als twee werknemers het ook privé goed kunnen vinden met elkaar, vergroot dit de kans dat ze identiek handelen (wel of niet samen staken).

Diverse onderzoeksmethoden

Om tot de onderzoeksresultaten te komen hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van een breed scala aan onderzoeksmethodes. Zo is onder meer een sociale netwerkanalyse gehouden onder 59 schoonmakers die in 2012 meededen aan de 105 dagen durende staking in de schoonmaakbranche. Ook zijn 128 onderhandelaars en 468 vakbondsleden via een webenquête bevraagd. Tevens namen 70 mensen deel aan een onderhandelingsspel via de computer dat bijna vijfhonderd maal werd gespeeld. Van 6.569 bedrijven binnen Europa is via interviews met managers en vertegenwoordigers van werknemers de stakingsactiviteit geanalyseerd. Ook is gebruik gemaakt van de database Stakingen in Nederland (SIN).

 Eindconferentie op 21 mei

Een populair-wetenschappelijk rapport met de onderzoeksresultaten is online te raadplegen. Het onderzoek van Akkerman en haar onderzoeksteam is een van de acht onderzoeksprojecten die tijdens de eindconferentie Conflict en Veiligheid op 21 mei in Driebergen gepresenteerd worden. De opening van de conferentie is in handen van oud-minister Jan Pronk en emeritus hoogleraar Dirk Kruijt. Alle aanwezigen kunnen aan het eind van de dag een exemplaar van het wetenschappelijk en het beleidsboek voortkomend uit het onderzoeksprogramma mee naar huis nemen. Voor meer informatie en kosteloos aanmelden, zie www.nwo.nl/conflictconferentie.

Over NWO 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Dit bericht verscheen 14 mei op de website van NWO.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger, Ongelijkheid in de samenleving

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s