Bedreigde identiteit: De wisselwerking tussen anti-islambewegingen en de radicale islam

Bert Klandermans en Jacquelien van Stekelenburg hebben van de Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een subsidie gekregen voor onderzoek naar de wisselwerking tussen aanhangers van anti-islambewegingen en aanhangers van een radicale islam. De onderzoeksbevindingen zullen worden gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van beleid om gewelddadige confrontaties tussen genoemde groepen te voorkomen of te beheersen.

bert_klandermans

De wereld is in de ban van de islam. De nieuwsmedia berichten over soennieten en sjiieten die elkaar op leven en dood bestrijden, over salafisten die ‘ongelovigen’ bedreigen; over christenen die onthoofd worden. Ondertussen wordt de westerse wereld—en die niet alleen—bij herhaling opgeschrikt door terroristische aanslagen uit naam van de islam. Daarmee komt de dreiging voor velen in de westerse landen angstig dichtbij. In reactie op die dreiging komen anti-islambewegingen op—in de vorm van een rechts-radicale populistische politieke partij, of in de vorm van een extreem rechtse sociale beweging. Zulke bewegingen en tegenbewegingen houden elkaar in leven. De acties van de één roepen de acties van de ander op. Wie zich verdiept in de dynamiek van dit soort processen stuit op bedreigde identiteiten en radicalisering ten gevolge daarvan. Migranten die zich achtergesteld en respectloos bejegend voelen blijken ontvankelijk voor radicale bewegingen. De dreiging die daarvan uitgaat roept bij anderen het gevoel op de eigen cultuur te moeten verdedigen. Onder invloed van die dreiging politiseren aanvankelijk a-politieke collectieve identiteiten. Een proces dat gepaard gaat met polarisering. Maatschappelijke groeperingen komen tegenover elkaar te staan. De samenleving valt uiteen in vrienden en vijanden. In deze context radicaliseren verhoudingen snel. Individuen en groeperingen komen steeds onverzoenlijker tegenover elkaar te staan en schuwen radicale acties niet. Het optreden van overheden heeft belangrijke invloed op dit proces. Soms leidt dat tot escalatie; soms kan het escalatie voorkomen en mogelijk zelfs de-escalatie bevorderen.

Het onderzoek bestaat uit een verkenning van de wetenschappelijke literatuur, studie van relevante bronnen inzake vier jacquelien_van_stekelenburgkllanden (incl. één casus per land en expert interviews) en een analyse van relevante inhoud op het Internet en sociale media. De vier landen die vergeleken worden zijn Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, en Nederland. Het onderzoek gaat 1 augustus van start en loopt tot 31 januari. Het wordt uitgevoerd door: professor Bert Klandermans, dr. Jacquelien van Stekelenburg, dr. Saskia Welschen, dr. Marieke Slootman, Corina Duindam, msc, dr. Jasper Muis, Ali Honari msc en een assistent.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De multiculturele samenleving, Ongelijkheid in de samenleving

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s