Maandelijks archief: januari 2017

Op zaterdag 28 januari organiseert Jonge Atlantici een PJO-verkiezingsdebat in Utrecht

vVertegenwoordigers van de landelijke politieke jongerenorganisaties (PJO’s) zullen met elkaar in debat gaan over actuele onderwerpen op het gebied van (inter)nationale vrede en veiligheid, zoals het Nederlandse anti-terrorismebeleid, de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk, internationale samenwerking – met name binnen de EU en de NAVO – en wel of niet meer geld naar Defensie.

Datum: maandag 16 januari 2017

Sprekers:
– Ruben van de Belt (PerspectieF)
– Martijn Otten (Jonge Socialisten in de PvdA)
– Willem Pos (SGP-jongeren)
– Bas van Weegberg (DWARS, GroenLinkse jongeren)
– Sebastiaan Wolswinkel (PINK!)
– Floris van Zijp (JOVD)
– Tevens zullen de Jonge Democraten en ROOD meedoen.

Moderator: Dieuwertje Kuijpers (uitgenodigd)

Programma:
14.00-14.30 uur: Registratie en koffie-ontvangst
14.30-17.00 uur: Debat over vrede & veiligheid
17.00-18.00 uur: borrel

Locatie:
Academiegebouw Utrecht (Aula), Domplein 29, 3512 JE, Utrecht
Mocht u de bijeenkomst bij willen wonen, dan dient u zich op te geven via een e-mail naar jongeatlantici@atlcom.nl. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marianne Copier (Secretaris) via m.copier@atlcom.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Symposium ‘De toekomst van de informele zorg’ en oratie Alice de Boer – 26 januari, VU

informelezorg_tcm249-814763De toekomst van de informele zorg staat centraal op een symposium dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) samen met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit organiseert.

De zorg voor kwetsbare burgers is volop in beweging, mede dankzij de invoering van de wet langdurige zorg en de wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Mensen die hulp nodig hebben doen in toenemende mate een beroep op hun directe sociale omgeving.

De vraag naar informele zorg vraagt veel veerkracht en organisatievermogen van families, maar ook van vrijwilligers, professionals en werkgevers. Op welk vangnet kunnen de groeiende aantallen kwetsbare burgers straks een beroep kunnen doen, als zij bijvoorbeeld niet meer in zorginstellingen terecht kunnen? Hoe kunnen we dat vangnet zo goed mogelijk faciliteren om de praktische hulp en aandacht te bieden die nodig is? Wat betekent het toenemend aantal mantelzorgende werknemers voor goed werkgeverschap? En betekenen technologische ontwikkelingen (domotica, online hulp, robots) inderdaad een ontlasting van mantelzorgers? Deze vragen worden geadresseerd op dit symposium.

Sprekers

  • Prof. dr. Kim Putters (SCP)
  • Prof. dr. Kène Henkens (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut)
  • Prof. dr. Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Prof. dr. Henk Nies (Vilans, VU)
  • Prof. dr. Marjolein Broese van Groenou (Sociologie, VU)
  • Moderator: drs. Joris Rijbroek (directeur Institute for Societal Resilience, VU)


Oratie Alice de Boer
Aansluitend (15.45-16.45 uur) op het symposium houdt Alice de Boer haar inaugurale rede: ‘Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp’, waarmee zij formeel haar ambt als bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid in informele hulp aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit aanvaardt. Ze is op 1 januari 2016 benoemd. De leerstoel is ingesteld door het SCP, waar professor De Boer ook werkzaam is. Na afloop vindt er een receptie plaats.
De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze inaugurele rede.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized