Maandelijks archief: april 2017

Van small talk naar een waardevolle buurtgemeenschap

Light communities ontstaan doordat mensen samen gemeenschappelijke problemen willen oplossen. Sociologen Halleh Ghorashi, Baukje Reitsma en Zsuzsa Kovacs onderzochten de betekenis van de Amsterdamse community Meevaart. De zeer diverse bewoners blijken via small talk betekenisvolle contacten aan te gaan die hun horizon verruimen.

Lees meer op http://www.socialevraagstukken.nl/van-small-talk-naar-een-waardevolle-buurtgemeenschap/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Cultuureducatie leert kinderen omgaan met diversiteit

Overbrugt cultuureducatie de sociale en culturele verschillen tussen leerlingen? Worden zij er tolerantere burgers door? Stefania Maginzali onderzocht het op drie basisscholen in Amsterdam Nieuw-West. Haar uitkomsten stemmen hoopvol.

Stefania MaginzaliLees het blog van Stefania over de resultaten van haar MSc thesis onderzoek op http://www.lkca.nl/cultureel-kapitaal/stefania-maginzali

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder cultuurparticipatie, Opleiding Sociologie