Maandelijks archief: oktober 2017

‘Recht van Spreken. Op weg naar nieuwe connecties in het maatschappelijk debat’

Symposium 29 november 2017 VU-Auditorium

(12.30 inlooplunch, start 13.00 – 17.30 uur)

Kom ook en praat mee!

Onder leiding van Kysia Hekster (bekend van het NOS-journaal) gaan experts met elkaar en met het publiek in debat om de achtergronden van polarisatie en de rol van (sociale) media te begrijpen. Met dit symposium zoekt de VU antwoord op de vraag hoe we weer met elkaar in verbinding kunnen komen, en welke positieve rol de sociale media en de wetenschap daarin kunnen spelen.

Met o.a.: Bas Heijne (Vrije Schrijver VU en columnist NRC), Renée Frissen (oprichter en directeur OpenEmbassy), Prof. Dr. Peter Kerkhof (directeur Amsterdams Centrum Social Media en hoogleraar Sociale Media), Prof. Dr. Gerard van der Steenhoven (directeur KNMI, hoogleraar Experimentele Natuurkunde), Prof. Dr. Jacquelien van Stekelenburg (hoogleraar Sociale Verandering & Conflict) en twee winnaressen van de StudenTalentprijs Maria Rast en Juliette Huygen en een aantal bekende politieke leiders.
 

Programma

12.30                                   Lunch Campuszijde Boelelaan

13.00                                   Opening door dagvoorzitter Kysia Hekster

13.10                                   Ontstaan van polarisatie

14.00 -14.30                       Speciale theepauze

14.30 -15.20                       Hoe zetten organisaties online media in?

15.20 -15.30                       Intermezzo

15.30 -16.20                       Leiderschap en polarisatie

16.20- 16.40                       Sluitwoord Kysia Hekster

16.40 -17.30                       Speciale Receptie Campuszijde Boelelaan

 

Inschrijven kan via vu.nl/rechtvanspreken

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Vacature lectoraat Community Care, Hogeschool van Amsterdam

Bij het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam staat op dit moment een vacature open voor een tijdelijke deeltijdaanstelling voor een junior onderzoeker binnen het onderzoek naar werkzame elementen binnen de interventie SeniorenStudent.

Voor deze vacatures geldt dat gezocht wordt naar een afgestudeerde master in de sociale wetenschappen(sociologie, psychologie, pedagogiek etc.) met affiniteit met de doelgroep ouderen.

Het lectoraat heeft van de Stichting SeniorenStudent (https://stichtingseniorenstudent.nl/)  het verzoek gekregen onderzoek te doen naar de werkzame elementen in hun interventie die bedoeld is om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. De Stichting heeft subsidie gekregen voor de vorming van in totaal 500 koppels (senioren en studenten) in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het lectoraat wil op basis van zowel dossieronderzoek als empirisch onderzoek onder koppels in deze drie steden achterhalen wat maakt dat deze interventie zo succesvol is, of deze werkzame elementen overdraagbaar zijn naar andere interventies die tot doel hebben eenzaamheid onder ouderen te verminderen en of de antwoorden op deze vragen in de drie betrokken steden ook dezelfde zijn. Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn middelen verkregen bij het VSB Fonds, het fonds Codde en van Berensteyn en het Sint Laurensfonds.

Omvang en duur van de aanstelling: gem. 0,8 fte, 6 maanden. Start zo spoedig mogelijk.

Het lectoraat Community Care maakt onderdeel uit van het AKMI, het kenniscentrum van de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam (Community Care) .

In zijn onderzoeksprogramma richt het lectoraat zich op deelname van mensen met beperkingen aan de samenleving en dan vooral op de voorwaarden om volwaardige deelname mogelijk te maken: zorg ín en zorg dóór de samenleving.

Binnen het programma staan drie thema’s centraal:

  • Informele zorg en de samenwerking met de professionele zorg- en dienstverlening;
  • Netwerkontwikkeling en –versterking;
  • Sociale inclusie en de rol van beroepskrachten hierbij

Zowel bij het lectoraat als bij het AKMI komen regelmatig (tijdelijke) functies voor onderzoek op het terrein van de faculteit Maatschappij en Recht beschikbaar. Aanstelling vindt plaats op tijdelijke basis, conform de CAO HBO (http://www.vereniginghogescholen.nl/themas/cao-en-arbeidsvoorwaarden)

Informatie over de vacature en/of de sollicitatieprocedure is te verkrijgen bij de lector Community Care: Rick Kwekkeboom (r.kwekkeboom@hva.nl). Sollicitatiebrieven, voorzien van curriculum vitae, kunnen ook rechtstreeks naar haar worden gestuurd.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized