Auteursarchief: VU Sociologie

Dit deden de student-fellows

Het afgelopen collegejaar kregen drie masterstudenten een aanstelling als student-fellow op de afdeling sociologie. Dit fellowship is bedoeld om talentvolle studenten tijdens de opleiding kennis en ervaring op te laten doen met onderzoek en onderwijs. Twee van de student-fellows vertellen over hun ervaringen.

Ouissam Abattouy 

Processed with VSCOcam with hb2 presetIk, Ouissam Abattouy, gebruik(te) dit fellowship om mijn interesse in vraagstukken rondom diversiteit, gender en identiteit verder te ontwikkelen. Te beginnen bij mijn masterthesis. Deze thesis is mede geïnspireerd door de campagne ‘Praten over jouw Keuzes’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2016. Het idee achter deze campagne is om persoonlijke keuzes, zoals studiekeuze, partnerkeuze en de keuze om uit huis gaan, bespreekbaar te maken. Dit laatste thema is waar mijn onderzoek over gaat.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Hoogleraar Halleh Ghorashi ziet Vici-beurs als erkenning voor geëngageerde wetenschap: ‘Ik wilde niet kiezen tussen wetenschappelijke ambitie en maatschappelijke betrokkenheid. En daar word ik voor beloond’

IMG_2287Hoogleraar diversiteit en integratie Halleh Ghorashi kreeg eind februari de prestigieuze Vici-beurs toegekend. Een beurs van anderhalf miljoen euro voor onderzoeken die vernieuwend van aard zijn. Ghorashi wil met de beurs de zichtbaarheid van de sociale wetenschappen vergroten. 

Hoe kunnen sociale wetenschappers bijdragen aan de verandering in de wereld? Die vraag hield Halleh Ghorashi al lang bezig maar de urgentie van het vraagstuk werd hard duidelijk nadat ze een internationale conferentie bezocht van sociologen, waarbij de toenmalige president van de International Sociological Association – Michael Burawoy – een lezing hield over een van de belangrijkste thema’s van de sociologie: ongelijkheid. Hij sprak daar over de mensen die de afgelopen periode invloed hebben gehad op de discussie rondom ongelijkheid. Thomas Piketty bijvoorbeeld met zijn boek over kapitaal en de paus die van ongelijkheid een wereldwijd issue maakte. Ghorashi: “Maar waar zijn wij als sociologen? Het is ons thema. Hoe kunnen wij van de sociale wetenschappen onze bijdrage in relatie tot vraagstukken van nu groter maken? Dat vind ik interessant.”

De afgelopen twintig jaar deed Halleh Ghorashi onderzoek naar het vluchtelingenvraagstuk. Dat deed ze vanuit verschillende invalshoeken: “Ik heb levensverhalen verzameld van vluchtelingen, ik heb gekeken naar de inclusie van vluchtelingen en migranten in organisaties en ik heb gekeken naar maatschappelijke discussies rondom vluchtelingen en migratie in relatie tot opvang, inclusie, integratie.” Een unieke combinatie, omdat ze wetenschap met praktijk combineerde. En dat is ook precies wat ze met de onderzoeksbeurs voor ogen heeft; een geëngageerde vorm van wetenschap. “Die vorm is vaak kleinschalig. Je moet substantiële middelen hebben om procesmatig beïnvloeding te onderzoeken. Deze beurs geeft mij de nodige capaciteit om dit te doen.”

Waar gaat uw onderzoek over?
“De afgelopen periode heb ik geprobeerd theoretische vraagstukken te vertalen naar maatschappelijke discussies. In dat kader zijn we in juni begonnen met de Refugee Academy van ISR; een experiment waarbij we diverse kennisbronnen met elkaar verbinden, een soort engagement creëren tussen wetenschappers, beleidsmakers, organisaties en vluchtelingen. Zij delen verhalen met elkaar waardoor belemmeringen en mogelijkheden zichtbaar worden. Op die bijeenkomsten gebeurt iets. Mensen worden bewuster van wat ze aan het doen zijn, ze leren van elkaar, luisteren naar elkaar. Dus die werelden, die vaak relatief ver van elkaar liggen, die komen tijdens zo’n bijeenkomst bij elkaar.”

Ghorashi in Sheffield

Met de onderzoeksbeurs gaat u hierop voortborduren?
“Ik wil nu een grotere slag maken. De infrastructuur ligt er, hoe kunnen we deze inzetten voor werkelijke verandering binnen organisaties en beleid voor de inclusie van vluchtelingen? Ik krijg voor vijf jaar geld om onderzoekers aan te stellen, maar ook om dit uit te breiden: We gaan een soortgelijk iets opzetten in Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Zo kunnen we op landelijk niveau reflecteren. Zo’n internationale vergelijking vind ik heel spannend. Je blijft heel vaak binnen je eigen systeem denken maar als je het vergelijkt met andere landen kan er een opening komen waardoor meer verbeeldingskracht ontstaat.”

Wat betekent de toekenning van de beurs voor u persoonlijk?
“Het is erkenning. Ik heb de afgelopen jaren genoeg erkenning gekregen in de vorm van prijzen die ik won, van studenten, promovendi, maatschappelijke organisaties. Maar dit is echt wetenschappelijke erkenning. Dat vind ik echt heel essentieel. Vooral omdat ik niet een conventionele wetenschapper ben. Ik ben een wetenschapper die vanuit engagement denkt. Maar het is ook erkenning voor enorm hard werken. Ik heb gewoon keihard gewerkt de afgelopen periode, met het geloof dat deze lijn van onderzoek belangrijk is. Ik wilde niet kiezen tussen wetenschappelijke ambitie en maatschappelijke betrokkenheid. En daar word ik voor beloond en dat vind ik echt heel erg fantastisch.”

Tekst: Maaike Walravens

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Halleh Ghorashi, Ongelijkheid in de samenleving

‘Recht van Spreken. Op weg naar nieuwe connecties in het maatschappelijk debat’

Symposium 29 november 2017 VU-Auditorium

(12.30 inlooplunch, start 13.00 – 17.30 uur)

Kom ook en praat mee!

Onder leiding van Kysia Hekster (bekend van het NOS-journaal) gaan experts met elkaar en met het publiek in debat om de achtergronden van polarisatie en de rol van (sociale) media te begrijpen. Met dit symposium zoekt de VU antwoord op de vraag hoe we weer met elkaar in verbinding kunnen komen, en welke positieve rol de sociale media en de wetenschap daarin kunnen spelen.

Met o.a.: Bas Heijne (Vrije Schrijver VU en columnist NRC), Renée Frissen (oprichter en directeur OpenEmbassy), Prof. Dr. Peter Kerkhof (directeur Amsterdams Centrum Social Media en hoogleraar Sociale Media), Prof. Dr. Gerard van der Steenhoven (directeur KNMI, hoogleraar Experimentele Natuurkunde), Prof. Dr. Jacquelien van Stekelenburg (hoogleraar Sociale Verandering & Conflict) en twee winnaressen van de StudenTalentprijs Maria Rast en Juliette Huygen en een aantal bekende politieke leiders.
 

Programma

12.30                                   Lunch Campuszijde Boelelaan

13.00                                   Opening door dagvoorzitter Kysia Hekster

13.10                                   Ontstaan van polarisatie

14.00 -14.30                       Speciale theepauze

14.30 -15.20                       Hoe zetten organisaties online media in?

15.20 -15.30                       Intermezzo

15.30 -16.20                       Leiderschap en polarisatie

16.20- 16.40                       Sluitwoord Kysia Hekster

16.40 -17.30                       Speciale Receptie Campuszijde Boelelaan

 

Inschrijven kan via vu.nl/rechtvanspreken

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Vacature lectoraat Community Care, Hogeschool van Amsterdam

Bij het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam staat op dit moment een vacature open voor een tijdelijke deeltijdaanstelling voor een junior onderzoeker binnen het onderzoek naar werkzame elementen binnen de interventie SeniorenStudent.

Voor deze vacatures geldt dat gezocht wordt naar een afgestudeerde master in de sociale wetenschappen(sociologie, psychologie, pedagogiek etc.) met affiniteit met de doelgroep ouderen.

Het lectoraat heeft van de Stichting SeniorenStudent (https://stichtingseniorenstudent.nl/)  het verzoek gekregen onderzoek te doen naar de werkzame elementen in hun interventie die bedoeld is om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. De Stichting heeft subsidie gekregen voor de vorming van in totaal 500 koppels (senioren en studenten) in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het lectoraat wil op basis van zowel dossieronderzoek als empirisch onderzoek onder koppels in deze drie steden achterhalen wat maakt dat deze interventie zo succesvol is, of deze werkzame elementen overdraagbaar zijn naar andere interventies die tot doel hebben eenzaamheid onder ouderen te verminderen en of de antwoorden op deze vragen in de drie betrokken steden ook dezelfde zijn. Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn middelen verkregen bij het VSB Fonds, het fonds Codde en van Berensteyn en het Sint Laurensfonds.

Omvang en duur van de aanstelling: gem. 0,8 fte, 6 maanden. Start zo spoedig mogelijk.

Het lectoraat Community Care maakt onderdeel uit van het AKMI, het kenniscentrum van de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam (Community Care) .

In zijn onderzoeksprogramma richt het lectoraat zich op deelname van mensen met beperkingen aan de samenleving en dan vooral op de voorwaarden om volwaardige deelname mogelijk te maken: zorg ín en zorg dóór de samenleving.

Binnen het programma staan drie thema’s centraal:

  • Informele zorg en de samenwerking met de professionele zorg- en dienstverlening;
  • Netwerkontwikkeling en –versterking;
  • Sociale inclusie en de rol van beroepskrachten hierbij

Zowel bij het lectoraat als bij het AKMI komen regelmatig (tijdelijke) functies voor onderzoek op het terrein van de faculteit Maatschappij en Recht beschikbaar. Aanstelling vindt plaats op tijdelijke basis, conform de CAO HBO (http://www.vereniginghogescholen.nl/themas/cao-en-arbeidsvoorwaarden)

Informatie over de vacature en/of de sollicitatieprocedure is te verkrijgen bij de lector Community Care: Rick Kwekkeboom (r.kwekkeboom@hva.nl). Sollicitatiebrieven, voorzien van curriculum vitae, kunnen ook rechtstreeks naar haar worden gestuurd.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Internship vacancy at the Refugee Academy

The Refugee Academy of VU AmstRefugee Academy - Call for internserdam is looking for a part-time intern for the academic year 2017/2018. The internship at the Refugee Academy provides an opportunity to get insight into current developments in research on refugee-issues, get acquainted with scholarly and societal networks in the field, and to organize and actively participate in events aimed at the enhancement of durable coalitions between research and practice on the issue.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Maria Rast genomineerd voor de StudenTalentprijs!

Tijdens de opening van het academisch jaar afgelopeMariaRastn maandag 4 september werd de StudenTalentprijs 2017 van de VU uitgereikt. Masterstudent Sociologie Maria Rast, die in juli de StudenTalentprijs van de Faculteit der Sociale Wetenschappen in ontvangst nam, was één van de 3 genomineerden voor deze prijs.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Van small talk naar een waardevolle buurtgemeenschap

Light communities ontstaan doordat mensen samen gemeenschappelijke problemen willen oplossen. Sociologen Halleh Ghorashi, Baukje Reitsma en Zsuzsa Kovacs onderzochten de betekenis van de Amsterdamse community Meevaart. De zeer diverse bewoners blijken via small talk betekenisvolle contacten aan te gaan die hun horizon verruimen.

Lees meer op http://www.socialevraagstukken.nl/van-small-talk-naar-een-waardevolle-buurtgemeenschap/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized