Auteursarchief: VU Sociologie

Cultuureducatie leert kinderen omgaan met diversiteit

Overbrugt cultuureducatie de sociale en culturele verschillen tussen leerlingen? Worden zij er tolerantere burgers door? Stefania Maginzali onderzocht het op drie basisscholen in Amsterdam Nieuw-West. Haar uitkomsten stemmen hoopvol.

Stefania MaginzaliLees het blog van Stefania over de resultaten van haar MSc thesis onderzoek op http://www.lkca.nl/cultureel-kapitaal/stefania-maginzali

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder cultuurparticipatie, Opleiding Sociologie

ERC Advanced Grant voor VU-socioloog Maurice Crul voor onderzoek ‘BAM’

Maurice Crul, hoogleraar Onderwijs en Diversiteit, houder van de ECHO-leerstoel, ontving deze week de prestigieuze European Research Council Advanced Grant.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

21 March 2017, 1-2 pm HG 6A-32 Fleur Thomese

image001

Fleur Thomese works with the Ben Sajetcentrum (www.bensajetcentrum.nl), an academic study center (“academische werkplaats”) on long term care in AmsterdaFleur-Thomese_web2m.
She is involved in a project in the North of Amsterdam on improving the health care for frail older people. This area of Amsterdam has relatively many residents with lower incomes and poor health. The project aims at decreasing the number of emergency hospital admissions for older people. Emergency hospital admissions in this group often are in large part the outcome of non-medical processes, such as a lack of support and knowledge with the person involved, and  insufficiencies in the organization of extramural care. Such admissions are detrimental to the health of older people and they are very costly.
Starting from a large coalition of health and welfare providers, an insurance company and the municipality of Amsterdam, the so-called Krijtmolenalliantie, a process of co-creation has been started to develop better linkages between the hospital (BovenIJ-ziekenhuis) and primary and long-term care. Participation of older people themselves in this process is sought after.
I am presently doing explorative work in this project with an interest in two issues:
(1) More “traditional” methods of participation, such as client councils or formal community participation (inspraak) often do not achieve the participation and influence that is desired by either the organizations or those being represented. This may have to do with low representativity in these formal bodies, and with new kinds over decision making, such as the current co-creation process. What new methods develop that  involve target groups in the development of local care and welfare, and what comes out of these? How can efficacy be achieved?
(2) Specific to care and welfare is that the target groups on average may be socially and physically more vulnerable than the average population, and they may be less able to speak up. Yet the interest in hearing directly from them, instead of representatives that may not be that representative, is growing. What methods can be used to give voice to such “vulnerable” populations? Various types of advocacy and co-research are being developed, where the “stronger” members of a group are trained to act as researchers and ambassadors, rather than representatives.
I work together with Ludo Glimmerveen, who is finishing his PhD at ORG, focusing on civil participation in care, and the national Patiëntenfederatie (v/h NPCF). We are preparing a proposal on a larger, comparative project. To make the network complete, this project  also features in the care program of the Talma Institute.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Seminar ‘Racial Exclusion in and at the Borders of Europe’ 23 March 2017, 12.30-6pm Agora 1 (3rd floor of the Main Building) at VU University.

With the intensifying debates in Europe on refugees, migration and populism, it seems the right time to ask ourselves what happens when we analyze these issues in terms of race. During the seminar, we aim to investigate the idea that racism is a much more powerful and omnipresent form of exclusion in Europe than is generally assumed. The MDC invites Gloria Wekker as a keynote speaker, Philomena Essed and many more speakers (among which several VU researchers and professors) to reflect on these issues. For more information, please visit our website.

Registration (for free) is possible until 16 March via this link.image002

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Presentaties symposium ‘De toekomst van de informele zorg’

Op 26 januari 2017 vond het symposium ‘De toekomst van de informele zorg’ plaats op de Vrije Universiteit, georganiseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Institute for Societal Resilience van de VU. Hieronder zijn de presentaties van de sprekers te vinden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Op zaterdag 28 januari organiseert Jonge Atlantici een PJO-verkiezingsdebat in Utrecht

vVertegenwoordigers van de landelijke politieke jongerenorganisaties (PJO’s) zullen met elkaar in debat gaan over actuele onderwerpen op het gebied van (inter)nationale vrede en veiligheid, zoals het Nederlandse anti-terrorismebeleid, de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk, internationale samenwerking – met name binnen de EU en de NAVO – en wel of niet meer geld naar Defensie.

Datum: maandag 16 januari 2017

Sprekers:
– Ruben van de Belt (PerspectieF)
– Martijn Otten (Jonge Socialisten in de PvdA)
– Willem Pos (SGP-jongeren)
– Bas van Weegberg (DWARS, GroenLinkse jongeren)
– Sebastiaan Wolswinkel (PINK!)
– Floris van Zijp (JOVD)
– Tevens zullen de Jonge Democraten en ROOD meedoen.

Moderator: Dieuwertje Kuijpers (uitgenodigd)

Programma:
14.00-14.30 uur: Registratie en koffie-ontvangst
14.30-17.00 uur: Debat over vrede & veiligheid
17.00-18.00 uur: borrel

Locatie:
Academiegebouw Utrecht (Aula), Domplein 29, 3512 JE, Utrecht
Mocht u de bijeenkomst bij willen wonen, dan dient u zich op te geven via een e-mail naar jongeatlantici@atlcom.nl. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marianne Copier (Secretaris) via m.copier@atlcom.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Symposium ‘De toekomst van de informele zorg’ en oratie Alice de Boer – 26 januari, VU

informelezorg_tcm249-814763De toekomst van de informele zorg staat centraal op een symposium dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) samen met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit organiseert.

De zorg voor kwetsbare burgers is volop in beweging, mede dankzij de invoering van de wet langdurige zorg en de wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Mensen die hulp nodig hebben doen in toenemende mate een beroep op hun directe sociale omgeving.

De vraag naar informele zorg vraagt veel veerkracht en organisatievermogen van families, maar ook van vrijwilligers, professionals en werkgevers. Op welk vangnet kunnen de groeiende aantallen kwetsbare burgers straks een beroep kunnen doen, als zij bijvoorbeeld niet meer in zorginstellingen terecht kunnen? Hoe kunnen we dat vangnet zo goed mogelijk faciliteren om de praktische hulp en aandacht te bieden die nodig is? Wat betekent het toenemend aantal mantelzorgende werknemers voor goed werkgeverschap? En betekenen technologische ontwikkelingen (domotica, online hulp, robots) inderdaad een ontlasting van mantelzorgers? Deze vragen worden geadresseerd op dit symposium.

Sprekers

  • Prof. dr. Kim Putters (SCP)
  • Prof. dr. Kène Henkens (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut)
  • Prof. dr. Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Prof. dr. Henk Nies (Vilans, VU)
  • Prof. dr. Marjolein Broese van Groenou (Sociologie, VU)
  • Moderator: drs. Joris Rijbroek (directeur Institute for Societal Resilience, VU)


Oratie Alice de Boer
Aansluitend (15.45-16.45 uur) op het symposium houdt Alice de Boer haar inaugurale rede: ‘Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp’, waarmee zij formeel haar ambt als bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid in informele hulp aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit aanvaardt. Ze is op 1 januari 2016 benoemd. De leerstoel is ingesteld door het SCP, waar professor De Boer ook werkzaam is. Na afloop vindt er een receptie plaats.
De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze inaugurele rede.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized