Auteursarchief: Webredactie FSW

Man en/of vrouw

Saskia Keuzenkamp

Saskia Keuzenkamp

Een van de eerste dingen die je bij een ontmoeting registreert, is of iemand man of vrouw is. Dat je dit doet merk je eigenlijk pas als het onduidelijk is, want dan kijk je nog eens een keer. Ook bij de geboorte van een baby is vaak de eerste vraag: is het een jongen of een meisje? Deze seksedichotomie is heel vanzelfsprekend – mensen zijn man of vrouw – en  dwingend: zij horen zich ook te gedragen als man of vrouw. Voor een tussenpositie is eigenlijk geen ruimte.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Ongelijkheid in de samenleving

Zelfregie in de praktijk

Marloes VlindMensen ondersteunen bij het zélf oplossen van hun problemen: dat is de opdracht voor de professional. Zelfregie en zelfredzaamheid worden hierbij vaak in één adem genoemd. Maar gaan zelf beslissen en zelf doen altijd hand in hand? Zelfregie houdt immers ook in dat je kunt kiezen voor professionele hulp. VU-masterstudente Marloes Vlind onderzocht wat deze begrippen betekenen in het contact tussen cliënt en hulpverlener.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger

Bloedbad schudt Zuid-Afrika wakker

Dit artikel is eerder verschenen in Ad Valvas (Oktober 2012)

Saskia WelschenEen van de redenen waarom ik er altijd op vertrouwde dat post-apartheid Zuid-Afrika niet zou terugvallen in een spiraal van dictatuur, onderdrukking en mensenrechtenschendingen is zijn alom geprezen progressieve grondwet. In welk ander land weten maatschappelijke organisaties via het constitutioneel hof af te dwingen dat de regering medicijnen verstrekt aan aidspatiënten of adequate huisvesting biedt voor bewoners van sloppenwijken? Dat constitutioneel hof in combinatie met een florerend en kritisch maatschappelijk middenveld zijn de essentiële checks and balances van de jonge Zuid-Afrikaanse democratie.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Ongelijkheid in de samenleving