Categorie archief: cultuurparticipatie

Cultuureducatie leert kinderen omgaan met diversiteit

Overbrugt cultuureducatie de sociale en culturele verschillen tussen leerlingen? Worden zij er tolerantere burgers door? Stefania Maginzali onderzocht het op drie basisscholen in Amsterdam Nieuw-West. Haar uitkomsten stemmen hoopvol.

Stefania MaginzaliLees het blog van Stefania over de resultaten van haar MSc thesis onderzoek op http://www.lkca.nl/cultureel-kapitaal/stefania-maginzali

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder cultuurparticipatie, Opleiding Sociologie