Presentaties symposium ‘De toekomst van de informele zorg’

Op 26 januari 2017 vond het symposium ‘De toekomst van de informele zorg’ plaats op de Vrije Universiteit, georganiseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Institute for Societal Resilience van de VU. Hieronder zijn de presentaties van de sprekers te vinden.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Op zaterdag 28 januari organiseert Jonge Atlantici een PJO-verkiezingsdebat in Utrecht

vVertegenwoordigers van de landelijke politieke jongerenorganisaties (PJO’s) zullen met elkaar in debat gaan over actuele onderwerpen op het gebied van (inter)nationale vrede en veiligheid, zoals het Nederlandse anti-terrorismebeleid, de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk, internationale samenwerking – met name binnen de EU en de NAVO – en wel of niet meer geld naar Defensie.

Datum: maandag 16 januari 2017

Sprekers:
– Ruben van de Belt (PerspectieF)
– Martijn Otten (Jonge Socialisten in de PvdA)
– Willem Pos (SGP-jongeren)
– Bas van Weegberg (DWARS, GroenLinkse jongeren)
– Sebastiaan Wolswinkel (PINK!)
– Floris van Zijp (JOVD)
– Tevens zullen de Jonge Democraten en ROOD meedoen.

Moderator: Dieuwertje Kuijpers (uitgenodigd)

Programma:
14.00-14.30 uur: Registratie en koffie-ontvangst
14.30-17.00 uur: Debat over vrede & veiligheid
17.00-18.00 uur: borrel

Locatie:
Academiegebouw Utrecht (Aula), Domplein 29, 3512 JE, Utrecht
Mocht u de bijeenkomst bij willen wonen, dan dient u zich op te geven via een e-mail naar jongeatlantici@atlcom.nl. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marianne Copier (Secretaris) via m.copier@atlcom.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Symposium ‘De toekomst van de informele zorg’ en oratie Alice de Boer – 26 januari, VU

informelezorg_tcm249-814763De toekomst van de informele zorg staat centraal op een symposium dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) samen met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit organiseert.

De zorg voor kwetsbare burgers is volop in beweging, mede dankzij de invoering van de wet langdurige zorg en de wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Mensen die hulp nodig hebben doen in toenemende mate een beroep op hun directe sociale omgeving.

De vraag naar informele zorg vraagt veel veerkracht en organisatievermogen van families, maar ook van vrijwilligers, professionals en werkgevers. Op welk vangnet kunnen de groeiende aantallen kwetsbare burgers straks een beroep kunnen doen, als zij bijvoorbeeld niet meer in zorginstellingen terecht kunnen? Hoe kunnen we dat vangnet zo goed mogelijk faciliteren om de praktische hulp en aandacht te bieden die nodig is? Wat betekent het toenemend aantal mantelzorgende werknemers voor goed werkgeverschap? En betekenen technologische ontwikkelingen (domotica, online hulp, robots) inderdaad een ontlasting van mantelzorgers? Deze vragen worden geadresseerd op dit symposium.

Sprekers

  • Prof. dr. Kim Putters (SCP)
  • Prof. dr. Kène Henkens (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut)
  • Prof. dr. Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Prof. dr. Henk Nies (Vilans, VU)
  • Prof. dr. Marjolein Broese van Groenou (Sociologie, VU)
  • Moderator: drs. Joris Rijbroek (directeur Institute for Societal Resilience, VU)


Oratie Alice de Boer
Aansluitend (15.45-16.45 uur) op het symposium houdt Alice de Boer haar inaugurale rede: ‘Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp’, waarmee zij formeel haar ambt als bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid in informele hulp aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit aanvaardt. Ze is op 1 januari 2016 benoemd. De leerstoel is ingesteld door het SCP, waar professor De Boer ook werkzaam is. Na afloop vindt er een receptie plaats.
De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze inaugurele rede.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Nadia van der Linde and Sanne Bos: Mind the gap – what we learned about how funders can be moved in the right direction.

As human rights and social justice funders, we try to reach those people who are most marginalized and excluded from services and protection. Those who are least empowered, least resilient, and hardest hit by inequality. But one group that ticks all those boxes is systematically excluded from funding opportunities: sex workers. Why are not more funders stepping into this gap? What makes even human rights funders so hesitant to take on the human rights of sex workers? 

Read more: http://www.alliancemagazine.org/blog/mind-the-gap-what-we-learned-about-how-funders-can-be-moved-in-the-right-direction/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Nieuwe publicatie van Erik van Ingen: ‘I Volunteer, Therefore I am? Factors Affecting Volunteer Role Identity’

Abstract: Volunteerik van ingener role identity has long been of interest to social scientists seeking to understand volunteer commitment and the psychological consequences of volunteering. The study reported here tests the theory that predicts that people identify more strongly with the volunteer role as compensation for the absence of other productive roles. Using a sample (n = 572) of Dutch volunteers over the age of 50, we find a strong association between age and volunteer role identity. For older volunteers, the volunteer role is a more important part of who they are. We find that retirement plays an important role in this. The retirement effect, in turn, is accounted for by the extra time retirees invest in the role, signaling a compensation strategy. We find a similar substitution effect for the unemployed/disabled, but not for widowhood. The study makes a contribution by situating the explanation of volunteer role identity within a life-course framework.

Via deze link is het gehele artikel te lezen: SAGE.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger

VU Sociologie studenten doen onderzoek naar houdingen ten opzichte van migratie onder migranten!

Sociologen doen regelmatig onderzoek naar welke factoren van invloed zijn op de houding ten opzichte van immigratie en immigranten. Opleiding blijkt keer op keer een belangrijke voorspeller; hoger opgeleiden zijn over het algemeen positiever over immigratie en immigranten dan lager opgeleiden. Er zijn verschillende mogelijke redenen voor dit verband. Hoger opgeleiden ondervinden op de arbeidsmarkt over het algemeen minder concurrentie van migranten dan lager opgeleiden, ook kan hun opleiding tot een liberalere houding hebben geleid. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De multiculturele samenleving, Opleiding Sociologie

Promotie onderzoek naar gevolgen van flexibele arbeidscontracten: kans of kwestbaarheid?

LucilleVolgende maand begint oud-VU sociologie studente Lucille Mattijssen haar promotie onderzoek naar “Non-standard Employment: Prospects or Precarity?”.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Flexibele arbeid, Ongelijkheid in de samenleving, Opleiding Sociologie, Uncategorized