Tagarchief: Geert de Vries

PARIS Research colloquium!

Doing Qualitative ResearchYou are very welcome at the next PARIS Research colloquium! Geert de Vries will tell about ‘the craft of naturalistic inquiry’ and his new book ‘Doing Qualitative Research: The Craft of Naturalistic Inquiry’

February 10, 2015, 1-2 pm
Metropolitan, Z5.31

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Agenda

Twee Giraffen

Tassili n''AjjerDierenverhalen zijn zo oud als de mensheid. Ze dragen bij aan het gevoel van verwantschap tussen alle levende wezens.

Begin 2014 werd de wereld opgeschrikt door de aankondiging dat in de dierentuin van Kopenhagen een jonge giraffe zou worden afgemaakt. Hij was anderhalf jaar oud, hij heette Marius en hij paste niet in het fokprogramma dat grote dierentuinen in Europa met elkaar hebben afgespoken. Een storm van protest stak op. Enkele dierentuinen en één particulier boden aan om zich over Marius te ontfermen. Maar tevergeefs: Marius werd op een zondagochtend achter de schermen gedood met een slachtpistool.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Opleiding Sociologie

Zijn we allemaal gek geworden?

opname/scan 2002

Geert de Vries

Gekte is meer bespreekbaar geworden en daarmee normaler. Gekte is ook behandelbaarder geworden. En net als met scheve tanden: wat gecorrigeerd kan worden moét gecorrigeerd worden. Hoge maatschappelijke eisen zadelen ons op met gevoelens van ontoereikendheid. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Het Hart is een Eenzame Jager

Geert-de-VrieswebAls we strategisch omgaan met onze eigen romantische verlangens, dan zullen we ook de romantische verlangens van een ander als strategisch opvatten. De enige remedie daartegen is de betovering van de liefde.

Dit stuk is eerder verschenen in De Gids, 176, nr. 2 (maart 2013), pp. 32-33. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Drugsbeleid als zichzelf waarmakende voorspelling

Geert-de-VrieswebIn de jaren ’60 worstelde Nederland met het gebruik van marihuana, hasjiesj, LSD en andere psychotrope stoffen door jongeren. Het gebruik nam toe, er stonden strenge straffen op en de politie rekende menig jongmens in. Het bezorgde de politie en officieren van justitie handenvol werk. De gearresteerden bleken vaak vriendelijke jongens en meisjes uit keurige milieus. En wat deden ze eigenlijk voor kwaad? Een commissie onder leiding van de criminoloog Loek Hulsman boog zich over het probleem. De commissie adviseerde om het gebruik van milde, farmacologisch gezien vrij ongevaarlijke drugs als hasjiesj en marihuana toe te staan in plaats van te bestraffen. En zo heeft de regering-Den Uyl het in 1976 ook gedaan, in de vorm van gedoogbeleid. Het Nederlandse drugsbeleid is dus al bijna 40 jaar lang gebaseerd op het inzicht dat je jonge mensen beter niet tot gevaarlijke drugsgebruikers kunt bombarderen. ‘Deviant gedrag is gedrag dat mensen als deviant benoemen,’ had Howard S. Becker in 1963 geschreven (Outsiders: Studies in the sociology of deviance). De verrassende consequentie daarvan was dat je deviant gedrag kon voorkómen door het juist niet te etiketteren. Dat had Hulsman goed begrepen.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized