Tagarchief: Protest

Nieuw artikel van PhD kandidaat Anouk van Leeuwen: The Phenomenology of Protest Atmosphere: A Demonstrator Perspective

AnoukvL

Hoe ervaren mensen hun deelname aan een straatdemonstratie? We weten er eigenlijk maar weinig vanaf. In het recent gepubliceerde artikel The Phenomenology of Protest Atmosphere: A Demonstrator Perspective (European Journal of Social Psychology) laten Anouk van Leeuwen, Jacquelien van Stekelenburg en Bert Klandermans zien hoe demonstranten de sfeer van een demonstratie waarnemen, hoe dit komt, en wat dit met hun toekomstige actiebereidwilligheid doet.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger

Presentator Jeroen Voerknecht #VUdagvdsoc

Op 27 mei vindt aan de VU de jaarlijkse Dag van de Sociologie plaats. Op deze dag presenteren hoogleraren, docenten, aio’s en studenten uit Nederland en Vlaanderen hun werk aan mede-sociologen. Op het blog alvast een paar (jonge) onderzoekers aan het woord over hun presentatie.

JeroenWie: Jeroen Voerknecht, Sociologie Student Fellow aan de VU.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger, Opleiding Sociologie

Opstand in de Islamitische Republiek

jeroenHoe ontwikkelen protesten zich in Iran? Student-fellow Jeroen Voerknecht onderzocht voor zijn premasterthesis wat de effecten van motieven op deelname aan protesten in Iran zijn en in hoeverre deze worden beïnvloed door repressie.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger, Opleiding Sociologie

Protest. Nog wel van deze tijd?!?

jacquelien_van_stekelenburgklGaan we tegenwoordig nog wel in protest de straat op? Of tekenen we liever online een petitie? Ook in de huidige tijd van individualisering uiten we onze ontevreden in verschillende soorten protest. Dr. Jacquelien van Stekelenburg schrijft hierover in een bijdrage aan Idee!

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger

Afdelingssecretaresse op de barricaden!

“InternationIetje_engelale inzet voor dierenwelzijn wint aan kracht door moderne media”. Afdelingssecretaresse Ietje Breunis zet zich als “dierenadvocaat” in voor het welzijn van dieren. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger

PhD student Ali Honari wint Peter Baehr Prijs!

Ali_Honari PhD student Ali Honari heeft de Peter Baehr Prijs van €10.000 gewonnen voor zijn promotie-onderzoek naar de dynamiek van online en offline protest in niet-democratische samenlevingen. Lees meer over Ali’s onderzoek en de Peter Baehr Prijs op de website van FSW.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger

2,23 miljoen voor onze hoogleraar Bert Klandermans!

Bert Klandermans heeft een ERC-Advanced Investigator Grant ontvangen voor een grootschalig onderzoek naar politieke participatie.

For English: press ‘lees verder’!

bert_klandermansIn het door de European Research Council gesubsidieerde onderzoek wordt de politieke participatie van burgers in vier jonge en vier oude democratieën vergeleken. Dat kan gaan om participatie in politieke partijen en/of protestbewegingen.

Bert Klandermans gaat ervan uit dat iedere inwoner zich vroeg of laat kan gaan interesseren in de politiek. Hij zoekt de reden daarvan in de wisselwerking tussen het individu, de politieke organisaties en de maatschappij. Wat zijn de motieven van de mensen om zich wel of juist niet in te laten met de politiek? Wanneer spreken politieke partijen en maatschappelijke bewegingen burgers aan? Welke kansen en beperkingen leggen overheden op? Klik op ‘lees verder’ voor een uitgebreide Engelstalige omschrijving van zijn project.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger