Tagarchief: WW

De noodzaak van sociologie voor de beleidspraktijk

Ab-Klink-web

Interesse in de sociologie is het laatste decennium sterk toegenomen onder studenten en onderzoekers (Muis, Philipse, Ruiter, Tubergen 2011). De (beleids)praktijk blijft hierbij achter. Dit is onterecht. Juist de sociologie is in staat om inzicht te verschaffen in de grote maatschappelijke veranderingen die deze tijd kenmerken. Bovendien leent de sociologie zich uitstekend om de effecten van beleidshervormingen te onderzoeken.

Deze boodschap heeft aan belang gewonnen na het afsluiten van het lente-akkoord door vijf fracties in de Tweede Kamer in mei 2012. Dit akkoord heeft Nederland voor een behoorlijke afgang behoed. Het land dat met verve in Europa de 3%-norm als ondergrens van het financieringstekort verdedigde, ontsnapte ternauwernood zelf aan een gang naar het Brussels Canossa. Drie oppositiepartijen reikten op het laatste moment de hand en werkten binnen enkele dagen een akkoord uit waarin hervormingen en ombuigingen hand in hand gaan.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De actieve burger